Kierunki i Specjalności

 

matematyka-2 matematyka-2

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017


ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia (SPS) następuje na podstawie oceny z przedmiotu matematyka osiągniętej na egzaminie maturalnym. Przyjęcie kandydatów na drugi stopień studiów (SDS) o specjalizacji nauczycielskiej następuje na podstawie konkursu dyplomów SPS kierunku matematyka o specjalizacji nauczycielskiej, zaś w przypadku specjalności matematyka finansowa na podstawie konkursu dyplomów SPS kierunku matematyka.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

do 9 września 2016r.

SPECJALNOŚCI

Wybór specjalności lub specjalizacji na SPS studia stacjonarne i niestacjonarne następuje po pierwszym semestrze studiów.

Możesz wybrać:

Analiza danych w Business Intelligence

Matematyka stosowana

Specjalizacja nauczycielska

Wybór specjalności lub specjalizacji na SDS studia stacjonarne i niestacjonarne następuje podczas rekrutacji.

Możesz wybrać:

Matematyka finansowa

Specjalizacja nauczycielska

* Specjalności uruchamiane są w zależności od ilości studentów.

SYLWETKA ABSOLWENTA I PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Analiza danych w Business Intelligence (SPS) - jest specjalnością finansową i analityczną kształcącą osoby, które pragną znaleźć zatrudnienie tam, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki finansowej i analizy wszelkiego rodzaju danych biznesowych. Absolwenci tej specjalności posiadają solidne podstawy matematyki wyższej oraz wiedzę z zakresu wiodących metod analizy danych, niezbędnych do samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Mogą znaleźć zatrudnienie m. in. w bankach, korporacjach gospodarczych, instytucjach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz w administracji skarbowej i samorządowej różnych szczebli.

Matematyka stosowana (SPS) - jest specjalnością dla osób pragnących zdobyć umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i metodami matematycznymi umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego rodzaju instytucjach finansowych oraz dużych firmach rozmaitych branż posiadających komórki analityczne i informatyczne.

Specjalizacja nauczycielska (SPS, SDS) -jest przeznaczona dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w zawodzie nauczyciela matematyki: w szkole podstawowej (SPS), we wszystkich rodzajach szkół (SDS) oraz dla osób, które chciałyby wykorzystać wiedzę matematyczną i zdobyte umiejętności analityczne w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach.

Matematyka finansowa (SDS) - to specjalność dla osób które w przyszłości chciałyby pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia, a także wiedza z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz ekonomii matematycznej. W szczególności mogą to być: banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz administracja skarbowa i samorządowa.

BIURO REKRUTACJI

Akademia Pomorska
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
Tel.: 598405950
Tel. kom.: 532542583
www.rekrutacja.apsl.edu.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797
(Budynek byłej WHSZ)

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 62
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.