Matematyka SDS 2014 N

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
specjalizacja nauczycielska
rok immatrykulacji 2014

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

Opis zakładanych efektów kształcenia:
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia

Student/studentka na kierunku Matematyka, studia II stopnia, osiąga dodatkowe efekty kształcenia w zakresie:
specjalizacja nauczycielska

 

Plan studiów

SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW

MODUŁY ZAWIERAJĄCE TREŚCI DO WYBORU:

MODUŁY od VIII do XIII


MODUŁY REALIZUJĄCE KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
 

MODUŁ I Topologia:

Topologia ogólna

 

MODUŁ II Analiza funkcjonalna:

Analiza funkcjonalna

 

MODUŁ III Teoria miary i całki:

Teoria miary i całki

 

MODUŁ IV Analiza matematyczna:

Analiza matematyczna
Analiza zespolona
 

MODUŁ V Algebra i teoria liczb:

Algebra i teoria liczb

 

MODUŁ VI Metody statystyczne:

Statystyka
Metody stochastyczne
 

MODUŁ VII Równania różniczkowe:

Równania różniczkowe

 

MODUŁ VIII Język obcy:

Język obcy

 

MODUŁ IX Moduł ograniczonego wyboru:

Konwersatorium-do wyboru
A. Wybrane zagadnienia algebry

Konwersatorium-do wyboru
B. Teoria przestrzeni liniowo-topologicznych
 

MODUŁ X Seminarium dyplomowe:

Seminarium I

Seminarium II

Seminarium III

Seminarium IV

 

MODUŁ XI Moduł swobodnego wyboru:

Wykład z oferty ogólnouczelnianej

 

MODUŁY REALIZUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

 

MODUŁ XII Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne: Pedagogika (I)

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne: Psychologia (I)

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne: Emisja głosu

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na III i IV etapie edukacyjnym: Psychologia etapów edukacyjnych II

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na III i IV etapie edukacyjnym: Pedagogika etapów edukacyjnych II

Praktyka pedagogiczna (II)
 

MODUŁ XIII Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

Podstawy dydaktyki: Dydaktyka ogólna (II)

Dydaktyka matematyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Praktyka

 

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797
(Budynek byłej WHSZ)

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 62
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.