Matematyka SDS 2016-2018 MF

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNKU MATEMATYKA
specjalność Matematyka finansowa
rok immatrykulacji 2016-2018

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

Opis zakładanych efektów kształcenia:
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia
Student/studentka na kierunku Matematyka, studia II stopnia, osiąga dodatkowe efekty kształcenia w zakresie: specjalność Matematyka Finansowa

Plan studiów

SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW

MODUŁ I Topologia:

Topologia ogólna

MODUŁ II Analiza funkcjonalna:

Analiza funkcjonalna

MODUŁ III Teoria miary i całki:

Teoria miary i całki

MODUŁ IV Analiza matematyczna:

Analiza matematyczna Analiza zespolona  

MODUŁ V Algebra i teoria liczb:

Algebra i teoria liczb

MODUŁ VI Metody statystyczne:

Statystyka Metody stochastyczne  

MODUŁ VII Równania różniczkowe:

Równania różniczkowe

MODUŁ VIII Język obcy:

Język obcy

MODUŁ IX Moduł ograniczonego wyboru:

Konwersatorium-do wyboru A. Wybrane zagadnienia algebry

Konwersatorium-do wyboru B. Teoria przestrzeni liniowo-topologicznych  

MODUŁ X Seminarium dyplomowe:

MODUŁ XI Moduł swobodnego wyboru:

Wykład z oferty ogólnouczelnianej typu A lub typu B Wychowanie fizyczne lub wykład o tematyce prozdrowotnej

MODUŁY REALIZUJĄCE EFEKTY KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCI   MATEMATYKA FINANSOWA

MODUŁ XII Matematyka finansowa i aktuarialna:

Teoria ryzyka

Wycena w modelach dyskretnych

Ubezpieczenia

Procesy stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach

Symulacje i wnioskowanie w finansach i ubezpieczeniach

MODUŁ XIII Przygotowanie zawodowe:

Staż I

Staż I

MODUŁ XIV Zastosowania matematyki:

Zastosowania metod matematycznych

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797
(Budynek byłej WHSZ)

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 74
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.