Dokumenty


Kandydat przed złożeniem kompletu dokumentów na studia zobowiązany jest do wprowadzenia swoich danych do systemu rekrutacji na stronie internetowej uczelni.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - dodatkowo oryginał lub odpis lub poświadczoną przez Akademię Pomorską kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  • Do czasu wydania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia będzie honorowane zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez właściwą jednostkę (maksymalnie przez okres 30 dni)
  • Kwestionariusz osobowy, wydrukowany przez kandydata podczas ostatniego etapu logowania na stronie www.apsl.edu.pl
  • Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • 2 aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • 1 aktualne zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej, kolorowe, o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
  • Kandydaci na studia posiadający Maturę Międzynarodową (International Baccalaureat) lub świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości

Kontakt

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
Telefon: 59 84 83 797

Sekretariat Instytutu 
mgr Ewa Marciniak
Pokój nr 74
Telefon: 59 84 83 797
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.